Saturn

Planeta Saturn jest często kojarzona z ograniczeniami, trudnościami i odpowiedzialnością. W tarocie, symbolizuje ona wyzwania, które musimy stawić czoła, aby osiągnąć cel. Saturn reprezentuje też dojrzałość, mądrość i konsekwencję. Często związana jest z czasem i przemijaniem oraz karmą, czyli konsekwencjami naszych działań. W negatywnym aspekcie może symbolizować depresję, pesymizm i izolację, natomiast w pozytywnym – siłę wewnętrzną, umiejętność samokontroli i kierowanie sobą w sposób odpowiedzialny. Może też kojarzyć się z nauką, tradycją, dyscypliną i porządkiem. W interpretacji kart tarota, obecność Saturna może wskazywać na potrzebę pokonania przeszkód i wyzwań, a także na konieczność dojrzałego podejścia do sytuacji, aby osiągnąć sukces.