Śmierć

Śmierć jest 13 kartą Arkanów Wielkich Tarota. Może budzić lęk, ale nie to jest przesłaniem karty. Nie chodzi też o przepowiadanie z jej pomocą fizycznej śmierci. Energia karty nie ma przerażać, tylko ostrzegać. Śmierć to zakończenie pewnego etapu i przejście w drugi. Odrodzenie. Tym razem jednak zmiany wynikają z twojego głębokiego przeświadczenia o ich słuszności. Przygotowanie do nadchodzących zmian, które mogą być poprzedzone przykrościami takimi jak długa rekonwalescencja, przeciągający się proces, niepewność w sprawach uczuciowych.
Karta w prostej pozycji oznacza dojście do zdrowia, zakończenie spraw prawnych, zmiany w kwestiach osobistych. Odsunięcie negatywnych osób. Zmiana spojrzenia na życie. Nowe wartości. Pojawienie się nowego celu. Zmieniaj aktywnie swoje życie, nawet jeśli początkowo będzie wiązać się to z cierpieniem. Nieuchronność. Coś musi się zakończyć, żeby coś innego się zaczęło.

W Tarocie Karta śmierć symbolizuje koniec, transformację i nowy początek. Śmierć uczy nas, jak zaakceptować koniec i jak odnaleźć nadzieję w nowych początkach. Ta karta mówi o konieczności pożegnania się z tym, co już nie służy nam, aby zrobić miejsce dla nowych doświadczeń. Śmierć przypomina nam, że koniec jest nieodłączną częścią każdego początku.

Karta przedstawia kościotrupa na białym koniu, dzierżącego czarny sztandar. Wokół niego znajdują się ludzie młodzi i starzy, bogaci i biedni, gdyż śmierć jest sprawiedliwa i dotyczy wszystkich. Wschodzące w oddali słońce to zapowiedź odradzania się.

Akceptuj nieuchronne zmiany i naucz się dostrzegać w nich okazję do odrodzenia i nowych początków.

Znaczenie odwróconej Karty

Odwrócona Śmierć to strach przed tym, co nieuniknione. Kłopoty w sprawach osobistych, spowodowane przez innych ludzi. Przedłużenie w sprawach prawnych, odmowa, wyrok. Problemy zdrowotne. Ostrzeżenie przed wypadkami. Złe decyzje dotyczące finansów. Możliwa utrata pracy. Strach przed chorobą. Brak poczucia bezpieczeństwa. Definitywne zakończenie jakiegoś etapu w życiu. Żałoba. Odejście kogoś bliskiego, zerwanie.

Miłość

Miłość – karta opisuje związek, który wymaga odnowy, odświeżenia, zmiany, by w ogóle mógł dalej funkcjonować. Możesz tego nie widzieć w czasie trwania wróżby, ale nawet złe doświadczenia w tym związku dają ci dobrą lekcję na przyszłość, dzięki nim zmienia się twoje podejście do wielu spraw. Karta Śmierć może oznaczać odejście lub odsunięcie się kogoś, kogo jeszcze długo będziesz darzyć uczuciem. Choć jego odejście przysparza wiele cierpienia, to nauka, jaką dzięki temu otrzymujesz, zmieni cię na zawsze.

Zdrowie

Zdrowie – karta sugeruje zmianę nawyków i trybu życia, inaczej możesz borykać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ogólnie dotyczy problemów z żołądkiem, układem wydalniczym, układem moczowo – płciowym. W niektórych przypadkach mówi o komplikacjach po zabiegach.

Praca/Finanse

Finanse – zakończenie pewnych etapów, projektów, współpracy. W negatywie może oznaczać utratę pracy, bezrobocie. Niespodziewane straty finansowe, które budzą obawy co do dalszej przyszłości. Problemy z długami.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą

Karta „Śmierć” w tarocie często jest mylnie rozumiana jako symbol fizycznego zakończenia. W rzeczywistości odnosi się głównie do transformacji, końca jednego etapu i początku innego, głębokich zmian i ewolucji.

Grabarz – Osoba zajmująca się organizacją ceremonii pogrzebowych i pochówkiem zmarłych.
Onkolog – Lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów.
Psychoterapeuta – Specjalista pomagający ludziom w przepracowywaniu trudnych chwil, traum i przejść w życiu.
Pracownik firmy rozbiórkowej – Osoba zajmująca się niszczeniem starych budynków, aby zrobić miejsce na coś nowego.
Ekspert od renowacji – Osoba, która przekształca stare, zniszczone budynki lub przedmioty w coś nowego i funkcjonalnego.
Pracownik recyklingu – Osoba zajmująca się przetwarzaniem odpadów w celu ich ponownego użycia lub przetworzenia.
Historik – Badacz przeszłości, który analizuje i interpretuje wydarzenia, które już się zakończyły.
Archeolog – Naukowiec badający starożytne społeczności poprzez analizę artefaktów i struktur pozostawionych przez dawne cywilizacje.
Kurator muzeum – Osoba odpowiedzialna za gromadzenie, przechowywanie i prezentację przedmiotów z przeszłości w muzeach.

Znaczenie ogólne:

Początek i koniec, Transformacja, Odrodzenie, Koniec, Nowy początek, Uwalnianie, Przemijanie, Odnowa, Nieuniknioność, Głęboka zmiana, Przejście.

Inne nazwy:

Odrodzenie

Nazwa angielska:

Death
Numer Karty : 13
Numerologia : 4

Miejsca powiązane z kartą

Cmentarz – Miejsce pochówku, gdzie ludzie odwiedzają groby bliskich, przypominając sobie o cyklu życia i śmierci.
Ruiny zamku lub świątyni – Pozostałości dawnych budowli, które przypominają o tym, jak czas przemija i jak cywilizacje ewoluują.
Sala porodowa w szpitalu – Miejsce, gdzie życie rozpoczyna się na nowo, a stary etap kończy.
Kompostownia – Miejsce, gdzie organiczne odpadki są przekształcane w żyzny kompost, symbolizujący odrodzenie.
Złomowisko – Miejsce, gdzie stare pojazdy i maszyny są rozbierane na części, by dać początek czemuś nowemu.
Biblioteka z archiwami – Miejsce przechowywania starych dokumentów i książek, które świadczą o przemijających epokach.
Muzeum – Miejsce, gdzie eksponowane są przedmioty z przeszłości, ukazujące ewolucję kultury i historii.
Ogród botaniczny w różnych porach roku – Miejsce, gdzie można zaobserwować cykl życia roślin – od kiełkowania, poprzez kwitnienie, aż po więdnięcie.
Pustynia – Surowe i nieprzyjazne środowisko, które jednocześnie kryje w sobie życie i możliwość odrodzenia po deszczu.
Stara fabryka lub kopalnia – Miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a teraz są opuszczone, świadcząc o zmienności i ewolucji przemysłu.

Warto pamiętać, że interpretacja karty może się różnić w zależności od kontekstu oraz intuicji.