Jedna Karta Tarota

Każdą Kartę Tarota można interpretować na wiele różnych sposobów. O pojedynczej Karcie Tarota można napisać osobną księgę, a i to nie wystarczy. Nawet każdy czytający z Kart ma własną interpretację każdej karty. Możemy więc łatwo powiedzieć, że idąc na wróżenie z Kart Tarota, otrzymasz nie tylko indywidualną wróżbę, ale także indywidualną energię od wróżącego. Tworzy to szczególny/indywidualny moment w przestrzeni i czasie, który pokazuje nam indywidualne informacje, które możemy wdrożyć w naszym życiu.

Zanim wybierzemy Kartę Tarota, powinniśmy zastanowić się nad pytaniem, które mamy zadać naszym Kartom. Usiądź i zastanów się nad pytaniem, wysyłając „energię” do sytuacji lub osób, co do których mamy wątpliwości/pytania. Jeśli to czujesz, oznacza to, że nadszedł czas, aby wybrać kartę.

Jeśli znamy znaczenie karty, powinniśmy skoncentrować się na postrzeganiu sytuacji/osoby przez pryzmat Karty. Podświadomość przyniesie nam odpowiedzi i powiązania między Kartą Tarota a naszym życiem.

Losuj Kartę z Arkan Małych

 

Losuj Kartę z Arkan Wielkich

 

Czy wiesz, że:

Unikalne rozkłady kart

Czy wiesz, że układ pięciu Kart Tarota ma 2 533 330 800 unikalnych układów.

78x77x76x75x74 = 2533330800

Oznacza to, że przy jednym rozkładzie 5 kart na sekundę, taki sam rozkład ktoś otrzyma za 29320 dni (czyli 80 lat).

Carl Jung

Carl Jung, słynny szwajcarski psycholog i psychiatra, interesował się Tarotem i jego zastosowaniem jako narzędzia do rozwoju osobistego i psychoterapii. Jung uważał, że archetypy reprezentowane przez karty Tarota były związane z kolektywnym nieświadomym, a ich analiza i interpretacja mogła pomóc ludziom w rozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych.

Jung sam stosował Tarota w swojej pracy terapeutycznej i posiadał własny zestaw kart, które często używał podczas sesji terapeutycznych. Jego podejście do Tarota opierało się na idei synchroniczności, czyli połączenia wydarzeń w sposób nielogiczny, ale mający dla jednostki głęboki sens.

Jung uważał, że symbole Tarota mogą być użyteczne w pracy z nieświadomością, pomagając ludziom w odkrywaniu i zrozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych, problemów i wyzwań. Jego prace na temat psychologii głębi i analizy psychologicznej Tarota wpłynęły na rozwój podejścia psychoterapeutycznego znanego jako psychologia jungowska.

„Karty Tarota zapewniają drzwi do nieświadomości a także istnieje możliwość, że są sposobem przewidywania przyszłości.”
Carl Gustav Jung