Księżyc

W tarocie Księżyc jest reprezentowany przez jedną z kart Arkanów Wielkich i symbolizuje tajemnicę, niepewność, emocje, intuicję i podświadomość. Karta ta przedstawia księżyc na niebie, który oświetla krajobraz pełen drzew i wody, a także dwie wieże, które mogą sugerować konflikt lub zmaganie się z przeciwnościami.

Symbolika księżyca we wróżbach i tarocie często odnosi się do intuicji, wewnętrznej mądrości, emocjonalnej wrażliwości i podejmowania decyzji na podstawie uczuć, a nie tylko faktów. Księżyc w tarocie może również reprezentować tajemnicę, niemożność zobaczenia całej prawdy, niepewność i niestabilność.

Księżyc często pojawia się w kartach tarota, które odnoszą się do okoliczności, w których emocje i intuicja są ważniejsze niż rozum, takich jak miłość, przyjaźń, emocjonalne wyzwania, poszukiwanie sensu życia i duchowość. Jednocześnie, karta Księżyca może sugerować, że potrzebujemy uważności i ostrożności w podejmowaniu decyzji, aby uniknąć wpadnięcia w pułapki emocji i intuicji, które mogą nas wprowadzić w błąd.