Rozkład z 4 Kart Tarota

Pamiętaj, że interpretacja kart tarota opiera się na intuicji i osobistych doświadczeniach. Powyższe opisy to tylko ogólne wskazówki i można je dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Czytanie tarota wymaga praktyki i głębszego zrozumienia kart i ich symboliki.

Przedstawiamy unikatowy układ 4 kart tarota. Poniżej opisaliśmy przykładową interpretację takiego układu.  Oczywiście, można dostosować znaczenie poszczególnych pozycji w zależności od tego, co chcesz zbadać:

  1. Lewy Wierzchołek (Karta 1)Przeszłość/Wychodzenie: Ta karta odnosi się do przeszłości i tego, co przyniosło Cię do obecnej sytuacji. Może to także wskazywać na to, co opuszczasz lub co staje się mniej ważne.
  2. Górny Wierzchołek (Karta 2)Niebo/Najwyższy Cel: Ta karta wskazuje na najwyższe aspiracje, cele lub intuicje w kontekście pytania. Może to również reprezentować wpływy duchowe lub wyższą perspektywę.
  3. Dolny Wierzchołek (Karta 3)Ziemia/Obecna Sytuacja: Ta karta reprezentuje Twoją obecną sytuację, wyzwania, z którymi się borykasz, oraz rzeczywistość, w której się znajdujesz.
  4. Prawy Wierzchołek (Karta 4)Przyszłość/Kierunek: Ta karta wskazuje, w jakim kierunku zmierzasz w najbliższej przyszłości lub co nadchodzi w kontekście Twojego pytania.

Interpretacja:

Relacje:

Karta 1 przedstawia historię lub korzenie relacji.
Karta 2 może wskazywać na ideały lub oczekiwania w związku.
Karta 3 pokazuje obecne wyzwania lub stan związku.
Karta 4 sugeruje, jak relacja będzie się rozwijać w przyszłości.

Kariera:

Karta 1 reprezentuje Twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe.
Karta 2 może wskazywać na aspiracje zawodowe lub najwyższy cel w karierze.
Karta 3 przedstawia Twoją obecną sytuację zawodową.
Karta 4 wskazuje na przyszłe możliwości lub kierunek w karierze.

Duchowość:

Karta 1 wskazuje na Twoją wcześniejszą duchową ścieżkę.
Karta 2 odnosi się do duchowych aspiracji lub połączenia z wyższą mocą.
Karta 3 pokazuje obecne duchowe wyzwania lub poszukiwania.
Karta 4 sugeruje przyszły rozwój duchowy.

Liczba kart w rozkładzie: 4 Karty