Sprawiedliwość

Karta Sprawiedliwości, mająca w Tarocie numer 11 (zamiennie z nr 8 w niektórych taliach), symbolizuje pewne rozliczenie ludzkich działań po zakończeniu jakiegoś etapu. Karta najczęściej pojawia się w rozkładach dla osób, które mają jakieś spory prawne lub sprawy urzędowe. W innych przypadkach również posiada duże znaczenie. Wskazuje na to, że jeżeli twoje postępowanie jest uczciwe, a sumienie czyste, masz szanse wyjść obronną ręką z każdej sytuacji. Oddalenie zarzutów, pozytywny wyrok lub rozpatrzenie sprawy. Pozytywna odpowiedź. Oczyszczenie z zarzutów albo pomówień.
Pewne sprawy mogą się wprawdzie trochę przeciągać, ale jeżeli nie masz sobie niczego do zarzucenia, wyjdziesz z opresji obronną ręką. Karta sugeruje właściwą drogę, a w przypadku tworzącej się relacji uczuciowej, daje znak, że będzie to szczęśliwy i długotrwały związek.

Karta symbolizuje równowagę, prawość i prawdę. Sprawiedliwość uczy nas, jak podejmować decyzje, które są sprawiedliwe i zgodne z naszymi wartościami. Ta karta mówi o konieczności uczciwego spojrzenia na nasze działania i ich konsekwencje. Sprawiedliwość przypomina nam, że każda decyzja, którą podejmujemy, ma konsekwencje. Ta karta mówi o odpowiedzialności, której musimy się podjąć za nasze decyzje i działania.

Karta Sprawiedliwość przedstawia kobietę, która trzyma w dłoniach wagę i miecz. Symbolizuje równowagę między wszystkimi aspektami życia. Karę i nagrodę. Otrzymujesz to, na co zasłużyłeś.

Dąż do uczciwości i równowagi w swoich decyzjach, pamiętając, że każdy czyn ma swoje konsekwencje.

Znaczenie odwróconej Karty

Odwrócona Sprawiedliwość to przedłużające się procesy. Niekorzystne wyroki. Odmowa. Jeżeli masz sprawy urzędowe lub prawne ich rezultat będzie negatywny. W innych przypadkach karta może oznaczać osoby lub osobę, która próbuje ci zaszkodzić przez kombinacje, oszustwa i plotki. W ten sposób może zniszczyć ci reputację i odsunąć od ciebie innych ludzi. W większości przypadków lepiej przeboleć to wszystko niż zniżać się do poziomu fałszywej osoby.

Miłość

Miłość – w ogólnym znaczeniu karta ukazuje możliwość nowej relacji. Jeżeli wróżący jest osobą samotną i czuje się z tym źle – karta Sprawiedliwość oznacza pojawienie się w jego życiu osoby, która to zmieni. Relacja będzie miała szansę, jeżeli będzie opierać się na wzajemnym zaufaniu. Ukrywanie przed drugą osobą ważnych rzeczy, tkwienie w swoich złych przyzwyczajeniach mogą zniszczyć ten związek.

Zdrowie

Zdrowie – w ogólnym znaczeniu karta zajmuje się schorzeniami związanymi z nerkami, jajnikami, dolnym odcinkiem kręgosłupa. Może też sugerować problemy z zębami lub uchem wewnętrznym.

Praca/Finanse

Finanse – mogą wystąpić niewielkie problemy finansowe, niespodziewane wydatki, z czym jednak wróżący jest w stanie świetnie sobie poradzić. Ktoś może próbować stwarzać kłopoty w pracy. Zachowaj spokój i nie daj się sprowokować, racja będzie po twojej stronie.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą

Karta Tarota Sprawiedliwość jest związana z równowagą, prawdą, uczciwością i moralnością.

Sędzia – Osoba odpowiedzialna za interpretację prawa i wydawanie sprawiedliwych wyroków w sądzie.
Adwokat – Profesjonalista, który reprezentuje i broni swoich klientów w sądzie, dążąc do sprawiedliwości.
Prokurator – Prawnik reprezentujący państwo w sprawach karnych przeciwko osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa.
Notariusz – Osoba upoważniona do przyjmowania przysiąg, uwierzytelniania dokumentów i pełnienia innych obowiązków związanych z prawem.
Detektyw – Profesjonalista, który bada sprawy i zbiera dowody, aby pomóc w przyniesieniu sprawiedliwości.
Rzecznik praw obywatelskich – Osoba lub urzędnik, który bada skargi na nadużycia władzy ze strony organów państwowych i broni praw jednostki.
Biegły sądowy – Ekspert w konkretnym dziedzinie wiedzy, który dostarcza niezbędnych informacji i opinii w procesie sądowym.
Mediator – Osoba pomagająca dwóm stroną w konflikcie znaleźć kompromisowe rozwiązanie poprzez dialog i negocjacje.
Koroner – Lekarz badający przyczyny zgonu w niejasnych lub podejrzanych okolicznościach.
Strażnik więzienny – Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie więźniów, zapewniając jednocześnie, że są traktowani w sposób sprawiedliwy i humanitarny.

Znaczenie ogólne:

Nagroda i kara, Przyczyna i skutek, Równowaga, Prawo, Sprawiedliwość, Bezstronność, Uczciwość, Odpowiedzialność, Decyzja, Moralność, Obiektywizm.

Inne nazwy:

Nazwa angielska:

Justice
Numer Karty : 11
Numerologia : 11

Miejsca powiązane z kartą

Sąd – Miejsce, gdzie wydawane są wyroki oparte na prawie, równości i sprawiedliwości.
Biblioteka prawnicza – Skarbnica wiedzy na temat prawa, która pomaga w dążeniu do sprawiedliwości.
Pomnik Lady Sprawiedliwości – Symboliczne przedstawienie sprawiedliwości w postaci kobiety z opaską na oczach i wagą w ręku.
Komisariat policji – Miejsce, w którym funkcjonariusze dążą do zachowania porządku i sprawiedliwości.
Ambasada – Reprezentuje interesy swojego kraju w obcym państwie, dążąc do uczciwego traktowania swoich obywateli.
Więzienie: Miejsce, w którym konsekwencje działań są odczuwane; zarówno symbol kary, jak i potencjalnej rehabilitacji.
Szkoła prawa – Instytucja edukacyjna kształcąca przyszłych prawników w zasadach sprawiedliwości.
Kancelaria adwokacka – Miejsce, gdzie profesjonaliści pomagają klientom w dążeniu do sprawiedliwości.
Biuro rzecznika praw obywatelskich – Instytucja, która broni praw jednostki przed nadużyciami ze strony państwa.

Warto pamiętać, że interpretacja karty może się różnić w zależności od kontekstu oraz intuicji.