6 Monet

Karta Sześć Monet odnosi się do takiego stanu, w którym wróżący już wie jak ważne jest nie tylko posiadanie dóbr materialnych, ale również dzielenie się tym, co się ma. Równowaga w sprawach finansowych. Zwrot długu. Podział majątku lub spadek, w którym otrzymujesz to, co ci się należy. Akcje charytatywne, w których bierzesz udział. Napływ dużej gotówki. Twoja hojność zjednuje ci ludzi. Harmonijne kontakty z otoczeniem. Możesz liczyć na bliskich oraz przyjaciół. Karta Sześć Monet kryje jednak w sobie pewne ostrzeżenie związane z relacjami uczuciowymi, w których jedna strona nastawiona jest tylko na branie.

Na karcie widnieje mężczyzna w bogatych szatach, który sprawiedliwie dzieli pieniądze pomiędzy klęczących ludzi. To symbol równowagi, umiejętności dzielenia się z innymi tym, co się ma.

Bądź hojny i chętnie dziel się tym, co masz, ale pamiętaj też o równowadze i umiejętności przyjmowania pomocy od innych.

Znaczenie odwróconej Karty

Odwrócona Szóstka Monet ostrzega przed prezentami, które nie są dawane szczerze, tylko w celu załatwienia jakiejś sprawy. Odmowa spowoduje, że możesz zyskać wroga. Osoby, z którymi prowadzone są sprawy finansowe, posuwają się do oszustwa w celu osiągnięcia własnych korzyści. Masz w swoim otoczeniu osoby zazdrosne o twój majątek i powodzenie. Karta ostrzega przed możliwością kradzieży.

Miłość

Miłość – w związku obie strony są dla siebie wsparcie. Razem pracujecie na osiągnięcie sukcesu. Uzupełnianie się pod każdym względem. Może zainteresować się tobą ktoś, kto zajmuje się dobroczynnością. Negatywny aspekt tej karty to wykorzystywanie materialne jednej strony przed drugą. Ktoś udający uczucia, żeby osiągnąć korzyści.

Zdrowie

Zdrowie – poprawa stanu zdrowia, zakończenie rekonwalescencji, dobra kondycja. Mogą wystąpić problemy z utrzymaniem prawidłowej diety.

Praca/Finanse

Finanse – w normalnej pozycji Szóstka Monet wskazuje na zakończenie problemów finansowych, korzyści materialne, premie, podwyżki, nagrody, sprawiedliwy podział majątku, spadek. Udzielanie wsparcia materialnego innym. W negatywie symbolizuje osobę, która często wymaga wsparcia finansowego.

Miłość

Miłość – w związku obie strony są dla siebie wsparcie. Razem pracujecie na osiągnięcie sukcesu. Uzupełnianie się pod każdym względem. Może zainteresować się tobą ktoś, kto zajmuje się dobroczynnością. Negatywny aspekt tej karty to wykorzystywanie materialne jednej strony przed drugą. Ktoś udający uczucia, żeby osiągnąć korzyści.

Zdrowie

Zdrowie – poprawa stanu zdrowia, zakończenie rekonwalescencji, dobra kondycja. Mogą wystąpić problemy z utrzymaniem prawidłowej diety.

Praca/Finanse

Finanse – w normalnej pozycji Szóstka Monet wskazuje na zakończenie problemów finansowych, korzyści materialne, premie, podwyżki, nagrody, sprawiedliwy podział majątku, spadek. Udzielanie wsparcia materialnego innym. W negatywie symbolizuje osobę, która często wymaga wsparcia finansowego.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą:

Karta 6 monet w Tarocie kojarzona jest ze wsparciem oraz dzieleniem się. Poniżej 10 zawodów, które mogą kojarzyć się z tą kartą:

Pracownik organizacji charytatywnej – dawanie i otrzymywanie pomocy to ich codzienna praca.
Wolontariusz – osoby te dają swój czas i energię, aby pomóc innym.
Pracownik socjalny – ich praca polega na pomaganiu osobom w potrzebie.
Doradca finansowy – pomaga klientom równomiernie rozdysponować ich zasoby finansowe.
Sędzia – reprezentuje sprawiedliwość i równość, podstawowe znaczenia karty 6 monet.
Adwokat praw człowieka – dąży do zapewnienia równości i sprawiedliwości dla wszystkich.
Osoba wspierająca – osoba ta zbiera środki finansowe dla organizacji charytatywnej lub innej dobroczynnej organizacji.
Pracownik fundacji – fundacje często zajmują się rozdzielaniem środków i pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Specjalista ds. żywności – osoby te zarządzają bankami żywności, które rozdzielają jedzenie potrzebującym.
Terapeuta lub psycholog – często dają wsparcie emocjonalne i pomagają ludziom radzić sobie z problemami psychicznymi.

Znaczenie ogólne:

Hojność, Dzielenie, Dawanie, Otrzymywanie, Równość, Sprawiedliwość, Wdzięczność, Recyrkulacja, Wsparcie, Bilans.

Inne nazwy:

6 Denarów, 6 Srebrników, 6 Pentakli, 6 Karo

Nazwa angielska:

Six of Pentacles
Karta Numer : 6
Liczba numerologiczna rezonująca z kartą : 6

Miejsca powiązane z kartą

Karta Tarota 6 monet jest związana z hojnością, dzieleniem się, dawaniem i otrzymywaniem, równością i sprawiedliwością cechy które są głównym przesłaniem karty 6 monet.

Organizacje charytatywne – miejsca, gdzie ludzie dają i otrzymują pomoc.
Banki żywności – miejsca, gdzie żywność jest gromadzona i rozdzielana potrzebującym.
Sądy – miejsca, gdzie sprawiedliwość jest wymierzana.
Schroniska dla zwierząt – miejsca, które zapewniają pomoc i schronienie dla potrzebujących zwierząt.
Szpitale – miejsca, w których lekarze i pielęgniarki dają swoją opiekę pacjentom.
Kościoły, synagogi, meczety i inne miejsca kultu – często miejsca, gdzie ludzie dają dary, ofiary lub charytatywne.
Centra wolontariatu – miejsca, gdzie ludzie mogą zaoferować swoje usługi na rzecz społeczności.
Fundacje – instytucje, które rozdzielają fundusze na cele charytatywne.
Poradnie – miejsca, gdzie ludzie otrzymują pomoc psychologiczną czy doradztwo.
Biura doradztwa finansowego – miejsca, w których doradcy pomagają klientom w zarządzaniu ich finansami.

Warto pamiętać, że interpretacja karty może się różnić w zależności od kontekstu oraz intuicji.