Słońce

Symbolika Słońca we wróżbach, a w szczególności w tarocie, jest bardzo pozytywna i optymistyczna. Słońce kojarzone jest z energią życiową, radością, witalnością i sukcesem. W tarocie często przedstawione jest jako postać męska z koroną na głowie, symbolizująca władzę, autorytet i ojcostwo.

Słońce jest także symbolem siły woli, determinacji i pozytywnego myślenia, co może oznaczać, że osiągniemy swoje cele dzięki naszemu pozytywnemu nastawieniu. W kartach tarota Słońce często jest przedstawione jako światło, które rozjaśnia ciemności, co symbolizuje odrodzenie, uzdrowienie i przebudzenie.

Słońce jest również związane z wiosną i latem, co kojarzy się z rozwojem, wzrostem, obfitością i radością z życia. W kartach tarota może to oznaczać, że nadejdą dobre czasy i obfitość, a także dobre zdrowie i szczęście.

Wreszcie, Słońce jest symbolem mądrości, poznania i oświecenia, co oznacza, że czasami musimy szukać wewnętrznej mądrości i zrozumienia, aby osiągnąć swoje cele i zrealizować swoją wizję życia.