7 Monet

Siódemka Monet wskazuje na ten moment w życiu człowieka, kiedy nie musi już martwić się on o swój stan posiadania, tylko może skupić się na korzystaniu z owoców swojej pracy. Wysiłki zostają nagrodzone, przyszłość rysuje się we wspaniałych barwach, tylko odrobinę cierpliwości, a wszystko będzie dla ciebie dostępne. Jednocześnie karta przestrzega przed nadmiernym popadaniem w samo zachwyt i osiadaniem na laurach. To, że znajdujesz się w takim momencie swojego życia, że wszystko możesz, nie oznacza, że nie musisz już kompletnie nic robić. Używanie swoich talentów i zdolności w celu utrzymania się w tak doskonałej pozycji jest jak najbardziej wskazane.

Karta Siedem Monet zwykle przedstawiana jest jako wizerunek mężczyzny, stojącego obok drzewka, obwieszonego złotymi monetami. Symbolizuje oczekiwanie na owoce pracy, które już wkrótce się pojawią i przyniosą wiele radości.

Cierpliwie inwestuj swój czas i zasoby, planuj działania i regularnie oceniaj swoje postępy, zamiast oczekiwać natychmiastowych rezultatów..

Znaczenie odwróconej Karty

Karta Siedem Monet w pozycji odwrotnej może wskazywać na pewne straty materialne oraz trudności i opóźnienia w osiągnięciu zamierzeń. To tylko chwilowe przeszkody, sugerowane jest zatrzymanie się. Zbyt wiele okoliczności ci nie sprzyja, ale po pewnym czasie wszystko wróci do normy. Możliwe też, że twoje powodzenie materialne rozleniwiło cię. Potrafisz i możesz o wiele więcej, niż przypuszczasz. Tylko nadmierna skromność albo lenistwo nie pozwala ci na pełnie rozwinięcie skrzydeł.

Miłość

Miłość – na twojej drodze stanie ktoś interesujący, ale zanim do czegokolwiek dojdzie, będziecie musieli przejść długą drogę. Relacja, w której obie strony nie mogą zdecydować się na bycie razem, ponieważ nie czują się jeszcze gotowi na poważny związek. W negatywnej pozycji Siódemka Monet mówi o tym, że zanim się ponownie spotkacie może upłynąć bardzo dużo czasu. Rozłąka.

Zdrowie

Zdrowie – karta może oznaczać ciąże. Opcjonalnie odnosi się do chorób związanych z wiekiem dojrzewania, zapalenia, powolny postęp choroby.

Praca/Finanse

Finanse – dobry finansowo okres, czas wydawania pieniędzy na przyjemności, ciężka praca wynagrodzona, zbierasz owoce. W negatywnej interpretacji karta oznacza osiadanie na laurach, nie dawanie z siebie wszystkiego. Jeżeli szukasz pracy, żadna oferowana nie będzie spełniać twoich oczekiwań lub okaże się poniżej twoich możliwości.

Miłość

Miłość – na twojej drodze stanie ktoś interesujący, ale zanim do czegokolwiek dojdzie, będziecie musieli przejść długą drogę. Relacja, w której obie strony nie mogą zdecydować się na bycie razem, ponieważ nie czują się jeszcze gotowi na poważny związek. W negatywnej pozycji Siódemka Monet mówi o tym, że zanim się ponownie spotkacie może upłynąć bardzo dużo czasu. Rozłąka.

Zdrowie

Zdrowie – karta może oznaczać ciąże. Opcjonalnie odnosi się do chorób związanych z wiekiem dojrzewania, zapalenia, powolny postęp choroby.

Praca/Finanse

Finanse – dobry finansowo okres, czas wydawania pieniędzy na przyjemności, ciężka praca wynagrodzona, zbierasz owoce. W negatywnej interpretacji karta oznacza osiadanie na laurach, nie dawanie z siebie wszystkiego. Jeżeli szukasz pracy, żadna oferowana nie będzie spełniać twoich oczekiwań lub okaże się poniżej twoich możliwości.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą:

Karta tarota 7 monet jest związana z pacjentem, planowaniem, oczekiwaniem na wyniki, inwestycją czasu lub zasobów, a także z potrzebą oceny postępów.

Rolnik – musi zasadzić nasiona i czekać na plon.
Inwestor – musi poczekać na zwrot z inwestycji.
Przedsiębiorca – inwestuje czas i zasoby, oczekując na zyski.
Naukowiec – musi być cierpliwy i czekać na wyniki badań.
Ogrodnik – sadzi i pielęgnuje rośliny, oczekując na ich wzrost.
Nauczyciel – inwestuje czas i energię w edukację swoich uczniów, czekając na ich postępy.
Trener – pracuje nad rozwijaniem umiejętności swoich podopiecznych, oczekując na ich sukcesy.
Doradca finansowy – planuje i monitoruje inwestycje dla swoich klientów.
Pisarz – inwestuje czas i wysiłek w swoją twórczość, oczekując na ukończenie i publikację swojej pracy.
Architekt – projektuje i planuje budowle, czekając na ich realizację.

Wszystkie te zawody wymagają czasu, planowania i cierpliwości, co jest zgodne z symboliką karty 7 monet.

Znaczenie ogólne:

Cierpliwość, Oczekiwanie, Inwestycja, Planowanie, Ocena, Rozwój, Przemyślenie, Czas, Wytrwałość, Wzrost.

Inne nazwy:

7 Denarów, 7 Srebrników, 7 Pentakli, 7 Karo

Nazwa angielska:

Seven of Pentacles
Karta Numer : 7
Liczba numerologiczna rezonująca z kartą : 7

Miejsca powiązane z kartą

Karta 7 monet w Tarocie jest związana z cierpliwością, planowaniem, inwestycją i oczekiwaniem na rezultaty.

Pole lub farmy – gdzie rolnicy sadzą nasiona i czekają na żniwa.
Szkółka roślin – gdzie ogrodnicy sadzą nasiona i czekają na wzrost roślin.
Biuro inwestycyjne – gdzie inwestorzy planują i czekają na zwrot z inwestycji.
Laboratorium naukowe – miejsce, gdzie naukowcy przeprowadzają eksperymenty i czekają na wyniki.
Klasy szkolne lub uniwersyteckie – gdzie nauczyciele i profesorowie inwestują swoją wiedzę w studentów, oczekując na ich rozwój.
Centrum treningowe – miejsce, gdzie trenerzy inwestują swój czas w rozwój swoich zawodników.
Plac budowy – gdzie architekci i budowniczowie czekają na realizację swoich planów.
Biuro planowania finansowego – miejsce, gdzie doradcy finansowi planują i monitorują inwestycje dla swoich klientów.
Biblioteka lub miejsce pisarza – miejsce, gdzie pisarz inwestuje czas i wysiłek w twórczość, czekając na jej ukończenie.
Pracownia artystyczna – miejsce, gdzie artyści tworzą swoje dzieła i czekają na ich ukończenie.

Warto pamiętać, że interpretacja karty może się różnić w zależności od kontekstu oraz intuicji.