Rozkład Tarota z 3 Kart Tarota – Chronologia

Pamiętaj, że interpretacja Kart Tarota opiera się na intuicji i osobistych doświadczeniach. Powyższe opisy to tylko ogólne wskazówki i można je dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Czytanie tarota wymaga praktyki i głębszego zrozumienia kart i ich symboliki.

Przedstawiamy unikatowy układ 3 Kart Tarota. Rozkład „Chronologia” jest jednym z najprostszych, ale zarazem najbardziej skutecznych układów kart w tarocie. Składający się z trzech kart, pozwala na zbadanie energii przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w kontekście pytania osoby pytającej.

 

  • Karta 1 – Przeszłość: Pierwsza karta wskazuje na wydarzenia, uczucia lub decyzje, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Może to być kluczowe do zrozumienia, dlaczego dana sytuacja ma miejsce i jakie nauki można z niej wynieść.
  • Karta 2 – Teraz: Druga karta reprezentuje obecną chwilę. Odsłania bieżące wyzwania, emocje i okoliczności dotyczące pytania. Pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy teraz w naszej podróży.
  • Karta 3 – Przyszłość: Trzecia karta rzuca światło na to, co prawdopodobnie nas czeka w najbliższej przyszłości. Chociaż przyszłość nie jest wykuta w kamieniu, ta karta daje wskazówki co do kierunku, w którym sytuacja się kieruje, bazując na obecnych tendencjach.
Rozkład Czasowy
Liczba kart w rozkładzie: 3 Karty