Rozkład Tarota z 3 Kart Tarota – Prosty

Pamiętaj, że interpretacja kart tarota opiera się na intuicji i osobistych doświadczeniach. Powyższe opisy to tylko ogólne wskazówki i można je dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Czytanie tarota wymaga praktyki i głębszego zrozumienia kart i ich symboliki.

Trzy Karty Tarota są popularne ze względu na swoją prostotę, ale jednocześnie mogą dostarczyć dużo wglądów.

Oto kilka popularnych trzykartowych rozkładów:

 1. Ciało – Umysł – Duch

  • Pierwsza karta (Ciało): Reprezentuje fizyczne aspekty sytuacji.
  • Druga karta (Umysł): Reprezentuje myśli, przekonania i mentalne aspekty.
  • Trzecia karta (Duch): Reprezentuje duchowe aspekty sytuacji.
 2. Ja – Ty – Nasza Relacja

  • Pierwsza karta (Ja): Reprezentuje osobę, która czyta.
  • Druga karta (Ty): Reprezentuje drugą osobę w relacji.
  • Trzecia karta (Nasza Relacja): Wskazuje na ogólną dynamikę relacji.
 3. Sytuacja – Przeszkoda – Rada

  • Pierwsza karta (Sytuacja): Określa obecne okoliczności.
  • Druga karta (Przeszkoda): Wskazuje na wyzwania lub przeszkody.
  • Trzecia karta (Rada): Daje wskazówki lub rady, jak radzić sobie z sytuacją.
 4. Co Zatrzymuje – Co Pomaga – Co Należy Wiedzieć

  • Pierwsza karta (Co Zatrzymuje): Wskazuje na to, co hamuje postępy.
  • Druga karta (Co Pomaga): Pokazuje, co może pomóc w sytuacji.
  • Trzecia karta (Co Należy Wiedzieć): Coś ważnego, o czym osoba czytająca powinna wiedzieć.
 5. To, Co Wiesz – Tego Nie Wiesz – Jak Postępować

  • Pierwsza karta (To, Co Wiesz): Wskazuje na to, co osoba czytająca już wie.
  • Druga karta (Tego Nie Wiesz): Pokazuje ukrytą wiedzę lub nieznane informacje.
  • Trzecia karta (Jak Postępować): Daje wskazówki dotyczące dalszych działań.
 6. Ja – Moje Obecne Środowisko – Moje Pragnienia

  • Pierwsza karta (Ja): Reprezentuje osoby czytającej.
  • Druga karta (Moje Obecne Środowisko): Reprezentuje otoczenie osoby czytającej.
  • Trzecia karta (Moje Pragnienia): Wskazuje, czego osoba czytająca naprawdę pragnie.
 7. Co Trzyma Cię W Miejscu – Kierunek, W Którym Idziesz – Gdzie Cię To Zaprowadzi

  • Pierwsza karta (Co Trzyma Cię W Miejscu): Wskazuje na to, co hamuje rozwój.
  • Druga karta (Kierunek, W Którym Idziesz): Pokazuje obecny kierunek.
  • Trzecia karta (Gdzie Cię To Zaprowadzi): Przewiduje przyszłość w oparciu o obecny kierunek.
 8. To, Co Możesz Kontrolować – To, Nad Czym Nie Masz Kontroli – Jak Poradzić Sobie Z Tym, Nad Czym Nie Masz Kontroli

  • Pierwsza karta (To, Co Możesz Kontrolować): Pokazuje aspekty, które są pod twoją kontrolą.
  • Druga karta (To, Nad Czym Nie Masz Kontroli): Wskazuje na aspekty poza twoją kontrolą.
  • Trzecia karta (Jak Poradzić Sobie): Daje radę, jak radzić sobie z rzeczami poza twoją kontrolą.
 9. Co Porzucić – Czego Się Trzymać – Czego Szukać

 • Pierwsza karta (Co Porzucić): Wskazuje na to, co należy zostawić w przeszłości.
 • Druga karta (Czego Się Trzymać): Pokazuje, co jest wartościowe i co warto zachować.
 • Trzecia karta (Czego Szukać): Wskazuje na to, czego powinieneś szukać w przyszłości.
Rozkład Uniwersalny
Liczba kart w rozkładzie: 3 Karty