Merkury

W tarocie, planeta Merkury symbolizuje intelekt, komunikację, kreatywność, szybkość myślenia, spryt i zdolności adaptacyjne. Karty związane z Merkurym często odnoszą się do koncepcji wymiany informacji, nauki, handlu, technologii i komunikacji. Merkury reprezentuje umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji. Symbolizuje także umiejętność wyrażania siebie i porozumiewania się z innymi w sposób skuteczny i zrozumiały. W tarocie, karty związane z Merkurym często odnoszą się do komunikacji wewnętrznej, intelektualnych poszukiwań i związków z innymi ludźmi. Karty te mogą także odzwierciedlać potrzebę nauki, eksploracji i dążenia do doskonalenia siebie. Wreszcie, karty związane z Merkurym często odnoszą się do kwestii podróży, mobilności i zmiany, a także do wykorzystania okazji i możliwości.