Sąd Ostateczny

Karta numer 20 to Sąd lub Sąd Ostateczny. Tak samo jak w świadomości ludzkiej, Sąd Ostateczny odnosi się do definitywnego zakończenia jednego etapu, by wkroczyć w całkiem nowy, tak Sąd Tarota ma to samo znaczenie w przełożeniu na codzienne sprawy. Tutaj nie ma czasu na powolne działanie. Za jednym cięciem dokonuje się zmiana, czasami zupełnie niezależna od wróżącego. Po prostu coś musi się stać, coś musi się zmienić.
W prostej pozycji jest zmiana na lepsze: zakończenie długotrwałej rekonwalescencji, źle rokującego związku, przedłużającego się procesu. Sąd w prostej pozycji oznacza nowy, lepszy etap życia czekający tuż za progiem. To karta drugiej szansy w życiu. Możliwość odrodzenia duchowego, religijnego. Patrz na swoją przyszłość z optymizmem, masz duże szanse na sukces.

Sąd, karta która symbolizuje przebudzenie, odrodzenie i przeznaczenie. Sąd uczy nas, jak przebudzić się do naszego prawdziwego ja, jak odrodzić się do nowego życia i jak odnaleźć nasze prawdziwe przeznaczenie. Ta karta mówi o przebudzeniu do prawdy, o odrodzeniu i o znalezieniu naszej prawdziwej drogi.

Anioł przedstawiony na karcie Sąd dmucha w wielką, złotą trąbę, wzywając do przebudzenia. Umarli budzą się do życia wiecznego. To właśnie symbolizuje karta – przebudzenie do nowego, lepszego etapu, nieodwracalna, definitywna zmiana. Tym jednak razem to zmiana na dobre.

Przemyśl swoje dotychczasowe decyzje i działania, przygotowując się do odrodzenia i nowego początku w pełniejszym zrozumieniu swojego życiowego celu.

Znaczenie odwróconej Karty

Odwrócony Sąd również mówi o zmianie. Nie jest to jednak wyczekiwana zmiana na lepsze. Pogorszenie w sprawach prawnych, rozwód, problemy intymne, zerwanie jakiejś więzi, podejmowanie złych decyzji. Najgorsze jest to, że wróżąca sobie osoba sama jest winna swoim problemom. Na skutek niewłaściwych działań wszystko idzie nie tak jak było zaplanowane. Poczucie bycia pokrzywdzonym przez los.

Miłość

Miłość – rewolucja w sprawach osobistych. W zależności od położenia karty twoja relacja zacieśni się, stając się czymś wyjątkowym lub przeciwnie zostanie zerwana. Będą ważyć się losy jakiegoś związku, czy ma on przetrwać, czy też nie. Możliwość zakończenia jednej relacji i szybkiego wejścia w drugą. Karta Sąd odnosi się także do dania drugiej szansy komuś, kto kiedyś był bliski. Niekoniecznie jednak będzie to dobry pomysł.

Zdrowie

Zdrowie – karta może sugerować problemy, spowodowane niewłaściwą dietą, toksynami, złymi nawykami. Wskazuje na schorzenia laryngologiczne, przemęczenie organizmu.

Praca/Finanse

Finanse – poprawa finansowa dzięki dobrym decyzjom. Dodatkowe źródło dochodu, które przynosi dużo zadowolenia. W pracy karta Sąd zapowiada podwyżki lub awans na lepsze stanowisko.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą

Karta Tarota Sąd Ostateczny w tarocie symbolizuje ocenę, odrodzenie, objawienie i odkrycie prawdy.

Sędzia – podejmowanie decyzji opartych na prawie i sprawiedliwości.
Kapłan – przewodnictwo duchowe i ocenianie moralności.
Archeolog – odkrywanie przeszłości i jej tajemnic.
Detektyw – poszukiwanie prawdy i rozwiązanie zagadek.
Psychoterapeuta – pomaganie ludziom w konfrontacji z ich przeszłością i traumami.
Krytyk literacki/filmowy – ocenianie i analizowanie dzieł sztuki.
Historyk – badanie przeszłości i formułowanie wniosków.
Kurator muzeum – prezentowanie dzieł z przeszłości w kontekście współczesności.
Reżyser – ukazywanie wizji świata i przemyśleń na temat ludzkiej kondycji.
Audytor – ocenianie i analizowanie finansów.
Dziennikarz śledczy – dążenie do ujawnienia prawdy.
Komisarz ds. etyki – monitorowanie i ocenianie postępowania w kontekście norm etycznych.
Biograf – dokumentowanie i ocenianie życia znanych postaci.
Egzorcysta – konfrontowanie z ciemniejszą stroną duchowości.
Mediator – pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów i dążenie do sprawiedliwości.

Znaczenie ogólne:

Zmiana, Oczyszczenie, Podsumowanie, Odrodzenie, Odkrycie, Oczyszczenie, Przemiana, Rozliczenie, Powołanie, Zmartwychwstanie, Ostateczna decyzja, Wskrzeszenie, Przebudzenie.

Inne nazwy:

Dzień Sądu, Odrodzenie.

Nazwa angielska:

Judgement
Numer Karty : 20
Numerologia : 2

Miejsca powiązane z kartą

Sąd – miejsce, gdzie ludzie są oceniani na podstawie ich czynów i prawa.
Kościół czy świątynia – miejsca duchowej refleksji i poszukiwania prawdy.
Archiwa – przechowują dokumenty i zapisy historyczne, które pomagają w odkrywaniu przeszłości.
Biblioteka – źródło wiedzy i prawdy, gdzie ludzie mogą dowiedzieć się więcej o historii i kulturze.
Cmentarz – miejsce pamięci o zmarłych, refleksji nad życiem i śmiercią.
Muzeum historyczne – prezentuje artefakty i opowieści z przeszłości, pomagając zrozumieć i ocenić historię.
Stanowisko archeologiczne – miejsce odkrywania tajemnic przeszłości.
Sala konferencyjna ONZ – miejsce, gdzie kwestie globalne są analizowane i oceniane.
Akademia lub uniwersytet – miejsce edukacji, gdzie poszukiwana jest prawda i wiedza.
Klasztor – miejsce duchowego odrodzenia i refleksji.

Warto pamiętać, że interpretacja karty może się różnić w zależności od kontekstu oraz intuicji.