Energia jaką rezonuje Karta Tarota

W Tarocie istnieją karty o różnych wydźwiękach, które można ogólnie podzielić na pozytywne, neutralne i negatywne. Pozytywne karty mają zwykle jasne kolory, obrazy ludzi lub stworzeń przedstawione są w sposób spokojny i harmonijny, a na karcie może pojawić się symbolika, która sugeruje nadzieję, optymizm i dobre wyniki.

Neutralne karty nie wywołują zwykle silnych emocji ani pozytywnych, ani negatywnych, a ich interpretacja zależy od kontekstu, w którym się pojawiają. Mogą one przedstawiać aspekty codziennego życia, takie jak praca, dom, rodzina lub codzienne zadania.

Negatywne karty często są przedstawiane w ciemnych kolorach, z obrazami przedstawiającymi dramatyczne lub trudne sytuacje. Mogą one sugerować przeciwności, niepowodzenia lub trudne wyzwania, które należy przezwyciężyć. Jednak nawet negatywne karty mają swoje pozytywne aspekty, ponieważ mogą wskazywać na wewnętrzną siłę i motywację do przeciwstawienia się przeciwnościom oraz wskazać na możliwości rozwoju i pozytywne zmiany.

Ważne jest, aby pamiętać, że interpretacja każdej karty zależy od kontekstu i sposobu, w jaki pasuje do całej układanki. Każda karta, niezależnie od swojego wydźwięku, może być kluczem do większego zrozumienia siebie i swojego życia, a tarot jest narzędziem, które może pomóc nam w odkrywaniu tajemnic naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Tak

Nie

Może