Arkana Małe dzielą się na cztery grupy nazwane kolorami

Buławy

Monety

Kielichy

Miecze