Eter

W tradycyjnym tarocie nie istnieje karta bezpośrednio powiązana z żywiołem eter. Jednakże, w niektórych wariantach tarota, żywioł eter (lub czasami nazywany żywiołem ducha) jest uważany za piąty żywioł, obok ziemi, wody, powietrza i ognia. W takim przypadku, karty które odnoszą się do duchowości, transcendencji i mistycyzmu, takie jak np. Hierofant, Erynie czy Wieża, mogą być postrzegane jako mające związek z żywiołem eter. Jednak warto zaznaczyć, że interpretacje kart i ich powiązania z żywiołami są często zależne od konkretnej szkoły tarota lub preferencji danego tarocisty.