Arkana Wielkie

Arkana Wielkie składają się z 22 kart numerowanych od 0 do 21, z każdą kartą reprezentującą konkretną archetypową ideę lub symbol. Karty Arkana Wielkie są uważane za bardziej „ważne” lub „uniwersalne” niż karty Arkana Małych i są często interpretowane jako przedstawiające kluczowe wydarzenia lub procesy życiowe, z którymi większość ludzi może się identyfikować.

Każda karta Arkan Wielkich ma swoje specyficzne znaczenie i symbolikę, ale ogólnie rzecz biorąc, te karty odzwierciedlają podróż człowieka przez życie, od naiwności i początkowego entuzjazmu reprezentowanego przez kartę Głupca, aż po osiągnięcie pełni i realizację swojego potencjału reprezentowanego przez kartę Świat.

Wiele z tych kart ma swoje korzenie w symbolach z tradycyjnych tarotów, astrologii, mitologii i numerologii. Na przykład, karta Koło Fortuny reprezentuje cykl życia, w którym każdy z nas przechodzi przez różne okresy wzlotów i upadków, a karta Słońce symbolizuje oświecenie, siłę woli i optymizm.

Karty Arkana Wielkie mogą być interpretowane na wiele sposobów i są często używane jako narzędzie do poznania samego siebie, do medytacji, a także do wróżenia. Każda karta ma swój unikalny zestaw znaczeń, a sposób, w jaki są one interpretowane, zależy od osoby, która je odczytuje.

Czy wiesz, że:

Unikalne rozkłady kart

Czy wiesz, że układ pięciu Kart Tarota ma 2 533 330 800 unikalnych układów.

78x77x76x75x74 = 2533330800

Oznacza to, że przy jednym rozkładzie 5 kart na sekundę, taki sam rozkład ktoś otrzyma za 29320 dni (czyli 80 lat).

Carl Jung

Carl Jung, słynny szwajcarski psycholog i psychiatra, interesował się Tarotem i jego zastosowaniem jako narzędzia do rozwoju osobistego i psychoterapii. Jung uważał, że archetypy reprezentowane przez karty Tarota były związane z kolektywnym nieświadomym, a ich analiza i interpretacja mogła pomóc ludziom w rozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych.

Jung sam stosował Tarota w swojej pracy terapeutycznej i posiadał własny zestaw kart, które często używał podczas sesji terapeutycznych. Jego podejście do Tarota opierało się na idei synchroniczności, czyli połączenia wydarzeń w sposób nielogiczny, ale mający dla jednostki głęboki sens.

Jung uważał, że symbole Tarota mogą być użyteczne w pracy z nieświadomością, pomagając ludziom w odkrywaniu i zrozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych, problemów i wyzwań. Jego prace na temat psychologii głębi i analizy psychologicznej Tarota wpłynęły na rozwój podejścia psychoterapeutycznego znanego jako psychologia jungowska.

„Karty Tarota zapewniają drzwi do nieświadomości a także istnieje możliwość, że są sposobem przewidywania przyszłości.”
Carl Gustav Jung