Arkana Małe

Arkana Małe w Tarocie to 56 kart, opisujących codzienne wydarzenia – raczej te prozaiczne, niż wielkie i zmieniające losy. Arkana dzielą się na cztery grupy (kolory) czyli: Kije, Puchary, Miecze, Monety. W obrębie każdej z grup występują karty numerowane: As, 2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 oraz figury zwane czasem kartami dworskimi, czyli Walet, Rycerz, Królowa i Król.

Kije, Buławy, Pałeczki to żywioł ognia, symbolizują ruch, działanie, energię, poprawę losu, idee, pomysły. Odnosi się do podróży i zmian.

Puchary lub Kielichy to żywioł wody, oznaczają uczucia, miłość, namiętność, związki, emocje

Miecze przyporządkowane są żywiołowi powietrza. Symbolizują przeciwności, trudności losowe, antagonizm.

Monety – inaczej Pentakle – powiązane są z żywiołem ziemi. Symbolizują wszelkie zyski materialne, mówią o pracy, poprawie losu, dobrobycie materialnym.

Do czego odnoszą się poszczególne karty od Asów po karty dworskie?

 • As (1) – oznaczają początek, ruch, nową szansę, impuls do działania;
 • 2- zmienność, skrajności, dualizm, w niektórych przypadkach niepewność;
 • 3- wyrażanie siebie, komunikacja z innymi, codzienne sprawy;
 • 4- odpoczynek po pracy, stabilność, może opowiadać o sukcesie w jakiejś dziedzinie;
 • 5- zmienność, zmiany są nieoczekiwane, często niekorzystne, niestabilność
 • 6- odprężenie, zasłużony odpoczynek;
 • 7- doskonalenie siebie, doświadczenie, mądrość życiowa
 • 8- realizacja, akcja i reakcja, zbierasz żniwo swoich działań
 • 9- korzystanie z owoców pracy, pewność, zaufanie
 • 10- wyciągnięcie wniosków, odrodzenie, zmiana (poza kartą Mieczy – szczęśliwa), przygotowanie do dalszej drogi z bagażem doświadczeń;

 

Figury czyli karty dworskie odnoszą się zazwyczaj do osób. I tak:

 • Walet (lub Paź) symbolizuje osobę młodą;
 • Rycerz – konkretne wydarzenie;
 • Królowa – symbolizuje kobietę z otoczenia wróżącego;
 • Król – reprezentuje mężczyznę.

Czy wiesz, że:

Unikalne rozkłady kart

Czy wiesz, że układ pięciu Kart Tarota ma 2 533 330 800 unikalnych układów.

78x77x76x75x74 = 2533330800

Oznacza to, że przy jednym rozkładzie 5 kart na sekundę, taki sam rozkład ktoś otrzyma za 29320 dni (czyli 80 lat).

Carl Jung

Carl Jung, słynny szwajcarski psycholog i psychiatra, interesował się Tarotem i jego zastosowaniem jako narzędzia do rozwoju osobistego i psychoterapii. Jung uważał, że archetypy reprezentowane przez karty Tarota były związane z kolektywnym nieświadomym, a ich analiza i interpretacja mogła pomóc ludziom w rozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych.

Jung sam stosował Tarota w swojej pracy terapeutycznej i posiadał własny zestaw kart, które często używał podczas sesji terapeutycznych. Jego podejście do Tarota opierało się na idei synchroniczności, czyli połączenia wydarzeń w sposób nielogiczny, ale mający dla jednostki głęboki sens.

Jung uważał, że symbole Tarota mogą być użyteczne w pracy z nieświadomością, pomagając ludziom w odkrywaniu i zrozumieniu ich wewnętrznych procesów psychicznych, problemów i wyzwań. Jego prace na temat psychologii głębi i analizy psychologicznej Tarota wpłynęły na rozwój podejścia psychoterapeutycznego znanego jako psychologia jungowska.

„Karty Tarota zapewniają drzwi do nieświadomości a także istnieje możliwość, że są sposobem przewidywania przyszłości.”
Carl Gustav Jung