Mag

Mag to druga karta Wielkich Arkanów, oznaczona numerem jeden. Karta ukazuje mężczyznę za stołem, na którym znajdują się cztery symbole Arkanów Mniejszych: puchary, monety, miecze oraz buławy. Stanowią one atrybuty mądrości oraz samopoznania. W przeciwieństwie do Głupca, który poprzedza tę kartę w talii Tarota, Mag zdaje sobie sprawę z potencjału, jakim dysponuje, i potrafi go w pełni wykorzystać. Jego twórcza energia i władztwo nad materią przejawiają w archetypach Kuglarza lub Alchemika. Mag to osoba, która znajduje się pomiędzy tym, co materialne, a wyższą, duchową energią, z której źródła potrafi czerpać pełnymi garściami. Niczym alchemik dokonujący przemiany pospolitych metali w złoto, Mag posiada moc transmutacji starego w nowe. Jest w stanie obrócić swoje życzenia w rzeczywistość. O ogromie możliwości, które znajdują się w zasięgu Maga, mówi nam symbol nieskończoności unoszący się ponad jego głową. Nie zawsze jednak Mag wykorzystuje te możliwości i potencjały w sposób uczciwy. W negatywnym aspekcie Mag objawia się wszak jako Kuglarz: siła kreująca złudzenia, zdolna omamić innych i wciągnąć ich do stworzonego przez siebie świata iluzji. To sprawia, że energia karty Mag wydaje się tajemnicza i trudna do ujarzmienia.

Karta Mag mówi o możliwości realizacji naszych celów w perspektywie bliskiej przyszłości. Karta pokazuje, że dysponujemy dużym potencjałem twórczym, który powinien zostać uaktywniony. Energia karty zachęca do wchodzenia w nowe przedsięwzięcia, do angażowania się w nowe pomysły, do wypróbowania nowych metod i dróg działania. Mag każe nam wziąć odpowiedzialność za własne marzenia i ruszyć do przodu. Wskazuje osobę, która już wie, czego chce od życia i w którym kierunku pragnie aktualnie podążyć. Może być to również osoba, która ma możliwość wpływania na innych ludzi, inspirowania ich i zachęcania do działania. Często jest to ktoś związany z szeroko rozumianym życiem publicznym, z kulturą lub sztuką.

Karta Mag jest ponadto energią sprawnej i szybkiej komunikacji. Ta energia radzi zwrócić uwagę na wiadomości, które do nas docierają, ponieważ może znajdować się wśród nich informacja o doniosłym znaczeniu, którą będziemy w stanie wykorzystać na własny pożytek.

Wykorzystaj swoje talenty i włóż wysiłek aby osiągnąć swoje cele. Pamiętaj, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz.

Znaczenie odwróconej Karty

W negatywnym aspekcie karta Mag przestrzega przed fałszywymi pogłoskami oraz przed plotkami, które mogą ranić innych ludzi lub nawet w znaczący sposób uprzykrzyć komuś życie. Mag w odwróconym położeniu może oznaczać, że nie wszystko, co słyszymy, jest prawdą, i że w obecnej sytuacji należy zachować dla siebie jakąś ważną wiadomość lub tajemnicę.

Miłość

W obszarze relacji karta Mag wróży poznanie osoby cieszącej się dużą pewnością siebie, obdarzonej magnetyczną osobowością. Zwiastuje głęboką fascynację kimś nowo poznanym. Fascynacja ta na obecnym etapie nie jest jednak miłością. W rodzących się związkach karta Mag oznacza raczej początkowy etap oczarowania oraz utrzymującej się między dwiema osobami tajemniczości. Wskazuje na relację, która może potoczyć się w bardzo różnych kierunkach, na co wskazują cztery symbole Arkanów Mniejszych, utożsamiane również z czterema żywiołami: ogniem, powietrzem, ziemią i wodą.

W pozycji odwróconej karta Mag przestrzega przed zbyt pochopnym uleganiem czyjejś powierzchowności. Osoba, o którą pytamy, może skrywać przed nami jakąś tajemnicę albo posiadać negatywne cechy, których aktualnie nie dostrzegamy. Może być zdolna nie tylko do silnej perswazji, ale również do manipulacji. Niczym Kuglarz, nasz partner może roztaczać przed nami piękne wizje, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

W odniesieniu do pytań o relacje, które trwają od dłuższego czasu, karta Mag wskazuje na moc i twórczy potencjał, który istnieje w danym związku. Jednocześnie może informować o wewnętrznych blokadach, nieśmiałości lub tłumionych pragnieniach, które domagają się uwolnienia i realizacji.

Zdrowie

W obszarze zdrowia karta Mag w pozytywnym aspekcie wskazuje na dużą witalność oraz na harmonijny przepływ energii życiowej, czego symbolem jest przechylona ósemka – znak nieskończoności i doskonałej równowagi. Natomiast odwrócona karta Mag może wskazywać na problemy z układem nerwowym. Uosabia również przeżywane lęki, wewnętrzne napięcia, przebywanie w świecie złudzeń a nawet utratę kontaktu z rzeczywistością. W negatywnym aspekcie karta Mag wskazuje na osobę pozbawioną wewnętrznej równowagi, pogrążającą się w chaosie myśli i uczuć. Karta przestrzega przed nadmiernym izolowaniem się od innych, przed melancholią, ukrywaniem uczuć oraz przed depresją.

Praca/Finanse

W odniesieniu do obszaru pracy i finansów karta Mag mówi nam o zwróceniu się w kierunku swoich zdolności i talentów w celu osiągnięcia sukcesu. Pokazuje, że aby zrealizować zawodowe cele, niezbędne jest dogłębne rozpoznanie własnego potencjału, znajomość swoich mocnych i słabych stron. Mag często wróży pracę związaną z naszą pasją. Oznacza działanie, które realizujemy niejako bez wysiłku, a materialny dobrobyt jest tego naturalną konsekwencją. Mag przypomina, że ścieżka kariery, w której rozwijamy nasze zdolności i talenty pozwala nam na życie w zgodzie ze sobą.
Ponadto karta Mag wskazuje na bezpieczeństwo finansowe a także na zyskowne inwestycje i na pomnażanie majątku. Oznacza również pracę w pojedynkę lub na stanowisku, które wymaga pewnego rodzaju osamotnienia. Może wskazywać awans zawodowy lub objęcie posady, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Oznacza stanowisko pozwalające zdobyć prestiż lub cieszyć się autorytetem wśród współpracowników. Dla zajmujących stanowiska kierownicze wskazuje na potrzebę traktowania podwładnych i współpracowników sprawiedliwie.

W odpowiedzi na pytania o współpracę, karta Mag przestrzega przed uleganiem złudzeniom i przed manipulacjami. Mówi także o możliwym odwlekaniu ważnych umów w czasie, co może mieć negatywne konsekwencje. Karta radzi słuchać głosu intuicji.

Prawie w każdej konfiguracji z innymi kartami, w odniesieniu do kwestii zawodowych i finansowych Mag wskazuje na dużą moc wewnętrzną pytającego i na drzemiące w nim siły twórcze. Przypomina, że mamy możliwość głębokiego przekształcenia naszego życia zawodowego. Posiadamy ogromny potencjał, ale to, jak go wykorzystamy, zależy od nas.

Przykładowe zawody rezonujące z Kartą

Dziennikarz, pisarz, inżynier, architekt, lekarz, malarz, wydawca, aktor, prezenter, piosenkarz, polityk, mówca, iluzjonista.

Znaczenie ogólne:

Intuicja, innowacyjność, nauka, talent, potencjał, kreatywność, podświadomość, ambicja, autorytet, manifestacja, przywołanie, twórczość, wyobraźnia, realizacja, sukces, iluzja, manipulacja, pokaz, prestiż, inteligencja, przenikliwość

Inne nazwy:

Magik, Kuglarz, Czarownik

Nazwa angielska:

The Magician

Miejsca powiązane z kartą

Szkoła, uczelnia, sala wykładowa, biblioteka, biuro, punkt egzaminacyjny, astronar
Numer Karty : 1
Numerologia : 9